Egzamin na stopnie uczniowskie Taekwondo Olimpijskie 27.1.2017